Print Friendly and PDF

Ceny protetika

Protézování (nesnímací)
Kovokeramická korunka 4 800
Celokeramická korunka oxidu aluminia 6 500
Zirkonová korunka (CAD-CAM) 9 000
Celokeramická korunka Empress 7 000.00
Estetický vinir  8 000.00
Kovokeramická korunka na implantát 10  000
Celokovová korunka 3500.00
Dočasná korunka Protemp 1 zub 350.00
Dočasná umělohmotná korunka 500.00
Kořenový čep kovový 1 500.00
Fixace korunky na dočasný cement 200.00
Fixace korunky na trvalý cement 600.00
Sejmutí celokeramické korunky 400.00
Sejmutí kovokeramické korunky 200.00
Protézování (snímací)
Částečně snímací protéza Deflex  15 000
Plně snímací protéza 5 000.00
Bugelová protéza 15 000-20 000
Zhotovení kap 1 500
Paradontologie
Dlahování zubů 5 000-7 000
Medikamentózní léčba (injekce) 300
Implantologie
Zavedení implantátu chirurgická etapa 15 000.00
Formovač dásně 1 000.00