Print Friendly and PDF

Extrakce zubu

Extrakce zubu je odstranění zubu nebo jeho části ze zubního lůžka.

Druhy extrakcí

Extrakce jednoduchá (prostá) probíhá za pomoci jednoduchých ručních extrakčních nástrojů .

  • Extrakce komplikovaná využívá i rotačních nástrojů, například k separaci kořenů.
  • Extrakce chirurgická vyžaduje odklopení mukoperiostálního laloku (například u retinovaných zubů).

Tyto kategorie nezohledňují časové hledisko – jednoduchá extrakce může trvat déle než komplikovaná nebo chirurgická. Primárně jednoduchá extrakce může přejít v extrakci komplikovanou či chirurgickou.

Samotná procedura vytržení zubu je absolutně bezbolestná! 
Propagujeme metodu netraumatického vytržení zubu, která odráží princip šetrného zacházení s kostní tkání. 
Takovým způsobem je vytržení zubu ne zakončením, ale pouze etapou komplexní léčby.