Print Friendly and PDF

Procedury záchrany zubu

Procedury záchrany zubu
Resekce kořenového hrotu (resectio apicis dentis, amputatio apicis dentis, apicotomie, RKH) je odstranění periapikálního zánětlivého ložiska a části kořenového hrotu vyčnívajícího do ložiska.

Výkonu předchází endodontické ošetření (mechanické rozšíření, dezinfekce, vyplnění cementem) buď několik dní před výkonem, nebo je součástí operace.
Je-li v zubu kovový čep, neodstranitelná cementová výplň, zalomený kořenový nástroj, které nelze odstranit ani při resekci, plní se kořen retrográdně. Po resekci se na konci pahýlu preparuje kavita pro přijetí výplňového materiálu (speciální nástroje), tvar kavity se řídí tvarem kanálku, v případě omezeného přístupu se preparuje slot.

 

HEMIEXTRAKCE

Hemiextrakce je chirurgický výkon, který se provádí u vícekořenových zubů za účelem využití jejich biologicky hodnotné části k protetickým účelům. Z protetického hlediska je důležité a nutné přísně individuálně posoudit, zda ponechaný kořen zubu bude zatěžován axiálně a bude plnit úlohu pilířového zubu. Většinou bývají jako pilíře využívány dolní distální a horní palatinální kořeny molárů, které jsou pevné a endodonticky dobře ošetřitelné. Indikace hemiextrakce je dána snahou ušetřit sousední intaktní zuby (část zubu po extrakci se použije k rekonstrukci korunky celého zubu), dále se užívá v situaci, kdy můžeme zlepšit statické poměry fixního můstku a ponechaný kořen se stává pilířem vmezeřeným, nejčastěji je tomu v případech, kdy vyvstala potřeba zachovat konečný pilíř, jehož ztrátou by se zkrátil zubní oblouk. V některých případech se využívá i pro zlepšení poměrů před zhotovením snímatelné náhrady.

Amputace kořene

Amputace jednoho kořene vícekořenového zubu se provádí při zjištění zánětlivého procesu v jednom z kořenů  moláru (kořenového zubu) horní čelisti. Kořen se odřízne vrtákem, odstraní se kleštěmi a po opracování důlku se prostor vyplní materiálem, stimulujícím vytvoření kostní tkáně.

Při jakékoliv komplikaci se budeme vždy snažit zachránit zachránit vaše zuby!