background

Naše služby

Naše stomatologické služby
Naše programy

Kromě vysoce profesionálního přístupu k léčení a protézování věnujeme velkou pozornost prevenci zubních onemocnění. Jak si správně čistit zuby, čemu věnovat pozornost pro zachování zdravé dutiny ústní – všechno toto a mnohem více se dozvíte od našich lékařů. Po skončení léčby v naší klinice jsou všichni pacienti zváni každých 6 měsíců na bezplatné preventivní prohlídky – ubezpečujeme vás, že nejen pro vás, ale i pro nás je vaše zdraví důležité. Rovněž bezplatné jsou prvotní konzultace se specialisty v naší klinice Fastum Dent.

Prevence je pro nás na prvním místě. Díky pravidelným zubním preventivním prohlídkám, každých 6 měsíců, můžeme odhalit projevy zubního kazu či paradontozy.

Zubní kaz a parodontitida patří mezi onemocnění, u kterých má prevence klíčový význam. Při pravidelných návštěvách zubního lékaře a dentální hygienistky jim lze účinně předejít.

Léčba zubů

Zubní kaz
Zubní kaz, neboli narušení zubní skloviny, je infekční onemocnění poškozující tkáň zubu. Zubní kaz patří u lidí mezi nejčastější onemocnění. Příčin zubního kazu je více. Většinou je to způsobeno špatnou ústní hygienou spolu s nevhodným stravováním.

Kaz vzniká působením bakterií, které pokrývají povrch zubní skloviny. Rozkládají sacharidy na organické kyseliny, které odvápňují sklovinu a snižují tvrdost – zub bolí (cítí více chlad, teplo atd.).

Pokud je zubní kaz v raném stádiu a postižený člověk zlepší své hygienické návyky, je velká pravděpodobnost, že si tělo poradí samo a povrchový kaz "opraví". Nápravu vzniklých škod urychlují fluoridové ionty obsažené v potravě, v zubních pastách nebo v přípravcích pro lokální fluoridaci.


Prevence zubního kazu
Prevence zubního kazu spočívá zejména v důsledném a opakovaném odstraňování zubního plaku pravidelným čištením zubuů správnou technikou nejméně dvakrát denně včetně čištění mezizubních prostorů zubní nití a mezizubním kartáčkem. Dále je důležité omezit konzumaci sladkostí obsahujících sacharidy, případně je nahradit sladkostmi bez cukru, kde je cukr nahrazen např. polyoly, které bakterie pokrývající zubní sklovinu neumějí rozkládat. Zubní kaz nevyvolává slazení některými přírodními sladidly, např. stévií.
Doporučuje se také vyčistit si po jídle zuby nebo alespoň žvýkat žvýkačky bez cukru. Velký význam v boji se zubním kazem mají fluoridy, které posilují zubní sklovinu. U dětí hraje velkou roli pečetění fisur stoliček, které patří k významnému způsobu prevence zubního kazu. V neposlední řadě se doporučuje pravidelně absolvovat návštěvu zubního lékaře, a to alespoň jednou za půl roku. Fastum Dent vás zve na preventivní prohlídku, která je zdarma 1x za půl roku. Společně zjistíme včas váš kaz v ranném stádiu.
Vhodnou metodu léčby zubní lékař stanoví na základě vyšetření a určení stádia kazu. Počínající zubní kaz lze v dnešní době již léčit bez nutnosti "vrtání", a to pomocí koncentrovaných fluoridů. Léčba pokročilého stádia kazu spočívá v odstranění kazu jeho odvrtáním a vyplněním vzniklého otvoru zubní výplní neboli plombou. Pokud kaz v pokročilém stádiu zasáhl i zubní dřeň, bývá nutné ošetření kořenového kanálku.

pulpitida zubů Stadia pulpitidy a způsob léčby Nejnižším stupněm postižení je překrvení pulpy (hyperemia pulpae). Při ní má pacient následující obtíže: Citlivost zubu na studené nebo na teplé – bolest po chvíli sama odezní.

 • Chybí bolest na poklep.
 • Nelze přesně lokalizovat bolestivý zub.
V případě, že jde skutečně pouze o hyperémii, je ještě možné zachránit zubní dřeň a zub ošetřit aniž by bylo nutno jí odstranit (exstirpovat). Léčba spočívá v řádném ošetření zubního kazu, tzn. odstranění kazivých hmot a přiložení podložky obsahující hydroxid vápenatý. Poté je možno zhotovit klasickou výplň. Někdy se používá tzv. dlouhodobě provizorní výplň a po určité době zubní lékař provede nové vyšetření stavu zubu a vyhodnotí, zdali je možné zhotovit definitivní výplň nebo zdali je nutné endodontické ošetření. V případě že onemocnění přešlo do fáze akutního zánětu zubní dřeně (pulpitis acuta), objeví se následující obtíže:
 • Zvýšená intenzivní bolestivost zubu na studené a na teplé podněty (později může studené naopak bolest zmírnit.
 • Spontánní (bez podráždění) mnohdy velmi intenzivní bolestivost zubu.
 • Bolest se zhoršuje v noci po ulehnutí a má pulsující charakter. To se vysvětluje vlivem zvýšení tlaku krve v oblasti hlavy v horizontální poloze (noční návštěvy pacientů na zubní pohotovosti…).
 • Někdy bolest na skus a na poklep.
 • Bolestivý zub lze zpravidla lokalizovat.
U některých pacientů probíhá zánět dřeně pod obrazem chronické pulpitidy. Ta bývá charakterizována neurčitými obtížemi:
 • Bolesti jsou neurčité, mírnější než u akutní formy nebo úplně chybí.
 • Může být citlivost na skus.
 • Někdy menší citlivost na studené.
 • Může být citlivost na skus.
Pokud zub není ošetřen, dřeň odumírá (hovoříme o nekróze nebo gangréně zubní dřeně) a infekce se často rozšíří kořenovým kanálkem do kosti v oblasti hrotu zubu. V takovém případě může vzniknout zánět, který se odborně nazývá periodontitida.
Fastum Dent nabízí bezbolestnou léčbu pulpitidy a správně provedenou výplň kanálků s RTG kontrolou za půl roku od zákroku. RTG kontrola se provádí zdarma. I mrtvý zub může být plnocennou dlouhodobou součástí zubního chrupu.

Periodontitida – zánět tkání v okolí hrotu zubního kořene
Pokud bakterie proniknou dále kanálkem do okolních tkání, vzniká zánět v okolí hrotu kořene zubu tzv. periodontitida. Ta probíhá pod obrazem akutního nebo chronického zánětu.

periodontitida
Akutní periodontitida
Pacient má následující obtíže:
 • spontátnní bolest zubu, zhoršující se teplými podněty
 • pocit povystouplého zubu z lůžka
 • nemožnost na zub dokousnout (někdy v pokročilých stádiích bývá bolestivý i dotyk jazykem)
 • někdy může být zvýšená teplota
Pokud pacient není včas ošetřen, zánět se může šířit okolní kostí, vytváří se hnis, který nakonec pronikne kostí až pod sliznici. V takovém případě už se jedná o kolemčelistní zánět (absces – viz. obr.), nemocný má teplotu a bývá celkově zchvácený. V tkáních okolo bolestivého zubu vzniká otok, kůže i sliznice jsou zarudlé a výrazně bolestivé na dotyk. Takový zánět je potřeba co nejdříve ošetřit! Hrozí totiž jeho další šíření a infekce ve výjimečných případech může ohrozit i život pacienta!
Chronické periodontitidy a nebezpečí fokální infekce
Příznaky:
 • spontánní bolest jen mírná, většinou úplně chybí
 • bolest na skus není, nebo jen mírná
 • někdy viklavost zubu
 • občas přítomnost kožní nebo slizniční píštěle (kanálek, kterým vytéká hnis)
Chronické záněty okolí hrotu probíhají jen s malými příznaky, nebo zcela bez příznaků. Často bývají objeveny až při zubním rentgenovém vyšetření. Zánět totiž způsobí, že dojde k destrukci kosti v okolí apexu, která se na rentgenu projeví rozšířením štěrbiny mezi kostí a kořenem zubu či dokonce kruhovým projasněním. Zubní lékař vám v takovém případě oznámí, že zub má tzv. periapikální nález nebo "váček". U pacientů se běžně setkáváme s názorem, že zub který má váček a nebolí, není třeba brát příliš vážně a nijak ho neošetřovat. To sice zcela odpovídá přísloví co tě nepálí, nehas, ale řešení to v žádném případě správné není! Takový zub může kdykoliv a zcela nečekaně (často například na dovolené u moře po absolvovaném letu letadlem se změnami tlaku vzduchu…) přejít do akutního zánětu a způsobit vážné zdravotní komplikace se všemi následky!

Je zapotřebí si uvědomit, že se jedná o fokální infekci, která může být zdrojem postižení dalších orgánů. Ohroženy jsou zejména srdeční chlopně, ledviny, svaly, klouby. Chronická periodontitida může také znemožnit plánovanou operaci. Přestože nic nebolí, organismus a imunitní systém je neustále vystaven působení toxických látek, které jsou při takovém zánětu produkovány bakteriemi i vlastním tělem. To se může projevit větší únavou, zvýšenou sedimentací, poruchami imunitního systému, zhoršením některých celkových onemocnění atd.

Léčba spočívá v provedení řádného endodontického ošetření. Pokud je toto provedeno správně, většinou dojde i k vyhojení váčku (zpravidla do jednoho roku). Dnes již jen vyjímečně nutno endodontické ošetření zubu doplnit malým chirurgickým výkonem tzv. resekcí kořenového hrotu, při které se v případě, že zub nelze dokonale endodonticky ošetřit a je-li to u daného zubu proveditelné, odstraní zánětlivě změněné tkáně v okolí hrotu zubního kořene a zhotoví se dokonale těsnící výplň kořenového kanálku.

Není-li endodontické ošetření u zubu postiženého chronickou periodontitidou z různých důvodů proveditelné (zahnuté a nepřístupné kanálky, oddělený nástroj nacházející se v některém z kořenových kanálků, nespolupráce pacienta a pod), je vhodné takový zub raději extrahovat.

V případě, že se vám něco podobného stalo, Fastum Dent vám zajistí kvalitní léčbu kanálků s bezplatnou RTG kontrolou za půl roku po zákroku. Vždy kontrolujeme kvalitu naší léčby.

Zubní chirurgie

Kromě vysoce profesionálního přístupu k léčení a protézování věnujeme velkou pozornost prevenci zubních onemocnění. Jak si správně čistit zuby, čemu věnovat pozornost pro zachování zdravé dutiny ústní – všechno toto a mnohem více se dozvíte od našich lékařů. Po skončení léčby v naší klinice jsou všichni pacienti zváni každých 6 měsíců na bezplatné preventivní prohlídky – ubezpečujeme vás, že nejen pro vás, ale i pro nás je vaše zdraví důležité. Rovněž bezplatné jsou prvotní konzultace se specialisty v naší klinice Fastum Dent.

zubní implantátyNa implantologickém ošetření se podílí celý tým: lékař implantolog – zubní technik – dentální hygienistka – asistentka, kteří v případě potřeby spolupracují s dalšími odborníky: praktický zubní lékař (se svým týmem) – parodontolog – ortodontista – obvodní lékař – internista – kardiolog – hematolog a další. Zavedení implantátů do kosti je většinou ambulantní chirurgický výkon, srovnatelný s vytržením zubu a většinou se provádí v lokální anestézii. Ve výjimečných případech je možné použít i analgosedaci či celkovou narkózu. Operaci provádí zubní lékař-implantolog při dodržení všech podmínek sterility pro operaci. Nástroje pro tuto operaci jsou konstruovány tak, aby výkon byl šetrný vůči kosti a zavedení implantátu bylo provedeno ve velmi krátké době. Díky kvalitní anestézii je výkon bezbolestný.

Podle plánu může být pacient ošetřen po dobu vhojování implantátů předem domluvenou a zhotovenou provizorní náhradou.

Proces hojení implantátu začíná okamžitě po jeho umístění do kosti. Dáseň je obvykle zhojená do 2 týdnů od výkonu.

Průměrná doba hojení implantátů před provedením definitivního protetického ošetření je 3 měsíce v dolní čelisti a 4 měsíce v horní čelisti. Během této doby může být vzniklá mezera kryta dočasnou zubní náhradou (pokud je tato možnost v plánu ošetření).

Rozlišujeme 2 typy hojení:

 • Uzavřená metoda hojení – dáseň je v místě rány přešita přes implantát, rána je tím chráněna před vnějšími vlivy okolo dásně. Další fází po zhojení je odhalení (obnažení) implantátu a následuje protetická fáze ošetření.
 • Uzavřená metoda hojení – dáseň je v místě rány přešita přes implantát, rána je tím chráněna před vnějšími vlivy okolo dásně. Další fází po zhojení je odhalení (obnažení) implantátu a následuje protetická fáze ošetření.
 • Otevřená metoda hojení – na implantát je umístěn formovač gingivy (dásně), případně nástavba dásně okolo s provizorní snímatelnou náhradou. Implantát není přešitý dásní.
 • občas přítomnost kožní nebo slizniční píštěle (kanálek, kterým vytéká hnis)
I v této etapě budeme stále s vámi. V naší klinice Fastum Dent vám garantujeme úspěšnost implantace!

Úspěšnost implantace

V případě dodržení všech podmínek pro implantaci (platí pro lékaře i pacienta) je uváděna úspěšnost implantace 98.5 %, což je mimo jiné podle klinických studií výrazně vyšší, než např. při plnění zubů po vyjmutí zubní dřeně.

V naší ordinaci se používají kvalitní implantáty od Alpha-Bio (Izrael). Tyto implantáty se používají ve 35 zemích. Chirurgové kliniky Fastum Dent používají tento systém více než 18 let.

Implantáty Alpha-Bio TEC v sobě zahrnují to nejlepší z různých implantačních systémů a zabezpečují ideální poměr cena/kvalita. Při jejich výrobě se používá velmi odolný lékařský titan (typ TI-6AI-4V ELI). Vynikající kvalitu těchto implantátů potvrzují vědecké výzkumy a mnohaletá praxe v jejich používání.

Procedury záchrany zubu
Resekce kořenového hrotu (resectio apicis dentis, amputatio apicis dentis, apicotomie, RKH) je odstranění periapikálního zánětlivého ložiska a části kořenového hrotu vyčnívajícího do ložiska.

Výkonu předchází endodontické ošetření (mechanické rozšíření, dezinfekce, vyplnění cementem) buď několik dní před výkonem, nebo je součástí operace.
Je-li v zubu kovový čep, neodstranitelná cementová výplň, zalomený kořenový nástroj, které nelze odstranit ani při resekci, plní se kořen retrográdně. Po resekci se na konci pahýlu preparuje kavita pro přijetí výplňového materiálu (speciální nástroje), tvar kavity se řídí tvarem kanálku, v případě omezeného přístupu se preparuje slot.

 

Hemiextrakce
Resekce kořenového hrotu (resectio apicis dentis, amputatio apicis dentis, apicotomie, RKH) je odstranění periapikálního zánětlivého ložiska a části kořenového hrotu vyčnívajícího do ložiska.

Výkonu předchází endodontické ošetření (mechanické rozšíření, dezinfekce, vyplnění cementem) buď několik dní před výkonem, nebo je součástí operace.
Je-li v zubu kovový čep, neodstranitelná cementová výplň, zalomený kořenový nástroj, které nelze odstranit ani při resekci, plní se kořen retrográdně. Po resekci se na konci pahýlu preparuje kavita pro přijetí výplňového materiálu (speciální nástroje), tvar kavity se řídí tvarem kanálku, v případě omezeného přístupu se preparuje slot.

 

Amputace kořene
Amputace jednoho kořene vícekořenového zubu se provádí při zjištění zánětlivého procesu v jednom z kořenů moláru (kořenového zubu) horní čelisti. Kořen se odřízne vrtákem, odstraní se kleštěmi a po opracování důlku se prostor vyplní materiálem, stimulujícím vytvoření kostní tkáně.

Při jakékoliv komplikaci se budeme vždy snažit zachránit zachránit vaše zuby!

Suché lůžko, alveolitis sicca
Suché lůžko (alveolitis sicca, suchá alveolitida) je komplikace po extrakci, kdy dochází k nevytvoření nebo rozpadu krevního koagula. Nejčastěji postihuje lůžka v dolní čelisti. Lůžko je prázdné, šedě zbarvené, silně bolestivé.


Příčiny
 • Komplikovaná extrakce se zhmožděním tkání i cév
 • Infekce
 • Prolongovaná vazokonstrikce
 • Kouření
 • Špatná hygiena
 • Stavy po radioterapii hlavy a krku
 • Úporné výplachy po výkonu

Suché lůžko 7 dní po extrakci
 • Intenzivní bolest 3–4 dny po extrakci
 • Bolest je prudká, ostrá, vyzařuje, nezabírá na analgetika
 • Chybí celkové znaky zánětu
 • Exsudace přítomna není
 • Zubní lůžko je prázdné, bez koagula

Léčba
 • Šetrná exkochleace v lokální anestezii
 • Výplach fyziologickým roztokem
 • Antiseptický výplach
 • Zavést drén impregnovaný framykoinem
 • Vytváření podmínek podmínky pro vznik nové dranulační tkaně

 

Odkládat návštěvu stomatologa není v žádném případě možné! Jen zubní lékař vám může zabezbečit kvalitní léčbu suchého lůžka.

Při správně zvolené léčbě je suché lůžko vyléčeno maximálně do tří dnů po návštěvě stomatologa, pokud se pacient na zubního lékaře obrátí včas. Bez návštěvy lékaře může situace přivézt ke komplikacím. Musíte být připraveni na to, že postupně se zmírňující bolest budete cítit okolo 2 týdnů.

Lékaři naší kliniky vás zbaví suchého lůžka do několika dnů. Nejnovější metody a naše bohaté zkušenosti nám dovolují vám garantovat 100 % úspěch léčby i v sebevíce zanedbaných případech. Pro nás je nejdůležitější vaše zdraví!

Protetika
Inlay

Jako inlay označujeme obvykle náhradu části zubní korunky, která se na rozdíl od výplně zhotovuje mimo ústa. Inlay nenahrazuje hrbolky zubu. Někdy se jako inlay označuje i kořenová nástavba. Při pečlivém zpracování může inlay snadněji a lépe rekonstruovat tvar zubu v porovnání s výplní.

Nevýhodou je tmelicí spára, která je mnohem větší, než u výplní. U drahokovových inlayí ji bylo možno na přístupných místech částečně kompenzovat roztepáním okrajů finýrkami přes spáru. Přesto zhotovení inlayí není rentabilní u pacientů s vyšší kazivostí a nedbalou hygienou. Obecně inlay představuje téměř vždy problém při výskytu dalšího kazu na takto ošetřeném zubu. Vzhledem k větším nákladům na zhotovení, obtížné opravitelnosti a výraznému vylepšení adhezivních výplní význam inlayí poklesl.


Typy inlayí
 • Kovové
 • Kompozitní
 • Keramické
U inlayí kovových rozlišujeme:
 • postup přímý – ošetřující vytváří v ústech spalitelný model inleje – nejčastěji z vosku nebo plastu. Model se v laboratoři zatmelí, odleje, vypracuje, v ordinaci se inlay tmelí. Úspora výdajů na laboratoř se ruší vyššími časovými nároky v ordinaci
 • postup nepřímý – ošetřující zhotoví otisk preparovaného zubu a protilehlé čelisti, v laboratoři se zhotoví model situace, laborant na něm vytváří spalitelný model; další postup je stejný jako u přímé metody
Onlay
 • Indikují se jako jednotlivé nebo je lze s výhodou použít jako konstrukční prvky malých fixních můstků nebo fixních dlah.
 • Nahrazují navíc téměř celou žvýkací plošku zubu.
Indikace:
 • U silně zeslabených hrbolků (riziko jejich odlomení)
 • Při rekonstrukcích okluze při zvyšování skusu či protetické terapii TM poruch
Kontraindikace:
 • Vyplývají z nedostatku vertikálního prostoru a situací, kdy okraj kavity zasahuje subgingiválně a nelze zajistit suché pracovní pole

Fastum Dent provádí protetickou práci do nejvyššího stupně složitosti.
Díky našemu vhodnému a opatrnému přístupu k zubním tkáním získáte zdravý a krásný úsměv.

Zubní kaz a parodontitida patří mezi onemocnění, u kterých má prevence klíčový význam. Při pravidelných návštěvách zubního lékaře a dentální hygienistky jim lze účinně předejít.


Existují různé typy fixních zubních náhrad:
 • celoplášťové korunky
 • polokorunky
 • kořenové nástavby
 • čepové korunky
 • celokeramické korunky
 • můstky
 • fixní korunkové náhrady

Výběr typu korunky je vždy individuální proces. Pomůžeme vám vybrat si optimální druh korunky tak, aby korunka zachránila váš zub na co nejdelší dobu.

Snímatelné zubní protézy nahrazují chybějící zuby. Jsou kotveny na zbývajících zubech pacienta nebo protézním loži pacienta a zhotoveny jsou tak, aby si je mohl kdykoliv nasadit a vyjmout.Indikovány jsou při ztrátách zubů tvořících mezery, zkrácení zubního oblouku nebo jejich kombinace.

Částečné snímatelné zubní náhrady se používají k obnovení chrupu s rozsáhlejšími defekty. Jsou jakýmsi přechodem mezi fixním můstkem a celkovou náhradou. Užívají se tehdy, když nelze z důvodu vysokého počtu chybějících zubů, špatného stavu či postavení zbývajících zubů aplikovat fixní můstky nebo slouží jako levnější varianta náhrady v případě, kdy pacient nemá nebo nechce vynakládat nemalé finanční prostředky za implantáty. Existuje několik druhů částečných snímatelných náhrad. Jelikož se všechny druhy sestávají z konstrukčních prvků, které jsou pro všechny společné, je možné je pro představu obecně popsat.

Spolu s těmito standardními typy zubních protéz se v naší klinice také dělají tak zvané pružné protézy. Pružné protézy jsou vyráběny z  polyamidů. Je to novinka v protézování zubů, která umožňuje vyhnout se všem nedostatkům charakteristickým pro snímatelné protézy na akrylátovém základě.


Přednosti protéz Deflex:
 •  Vyjímečná pružnost a pevnost.
 •  Používá se jako fixační prvek nekovových klammerů nebo zámků, a alveorálně-dentálních klammerů, které nelze  očima zpozorovat (samotné protézy Deflex jsou vyrobeny z poloprůzračného materiálu v přirozené barvě dásně);
 • Z tohoto důvodu jsou protézy vysoce estetické;
 •  Polyamidové protézy jsou elastické a vyznačují se vysokou pevností, tyto protézy jsou velmi lehké, nedřou dásně, sedí přesně a mají výbornou fixaci;
 •  Polyamid po polymarizaci není hydroskopický (nesaje vlhkost), proto jsou protézy z tohoto materiálu hygienické a jsou určeny pacientům, kteří mají tendenci k zánětům dásní.
 •  Deflex obsahuje odolné barvivo, které se nezničí ani při dlouhodobém používání, nevyvolává alergické ani toxické reakce;
 •  Polyamidy si uchovávají své vlastnosti při vysoké vlhkosti, působení chemických látek i při stálých cyklických napětích – při žvýkacích pohybech;
 •  V konstrukci snímatelné protézy z nylonu není kov;
 •  Příprava k protézování nevyžaduje broušení zubů k vytvoření korunek na opěrných zubech;
 •  Pacienti si na protézy zvykají velmi rychle, spolehlivě se obnovuje žvýkací funkce.

Na základě výše uvedeného protézování s pomocí nylonových protéz jednoznačně doporučujeme  pro všechny věkové skupiny pacientů.

Parodontologie
Gingivitida – zánět dásní

Zubním plakem způsobený zánět dásní je jedním z nejčastějších lidských onemocnění. Touto formou gingivitidy trpí přes 80% lidí a když není včas adekvátně léčena, může přejít v obávanou parodontitidu. Obecně platí, že ne každá gingivitida se vyvine v parodontitidu, ale každé parodontitidě předcházela gingivitida.

Gingivitidy neboli záněty dásní se dělí na:

 • zubním plakem způsobený zánět dásní, tzv. plakem indukovaná gingivitida,
  Touto formou trpí přes 80% lidí a když není včas adekvátně léčena, může přejít postižením hlubších tkání parodontu v obávanou parodontitidu se všemi jejími následky vč. ztráty vlastních zubů či dokonce celého chrupu.
 • gingivitidy vyvolané jinou příčinou, než je zubní plak 
  K těmto příčinám mohou patřit bakteriální infekce (např. syfilis, kapavka), virové (herpes, HIV) a kvasinkové infekce, alergie na rtuť, kovy, plasty, chemikálie obsažené v ústních vodách, zubních pastách, žvýkačkách, potravě, poranění a pod. V těchto případech je mnohdy postižena nejen dáseň, ale i další části sliznice v dutině ústní a léčba často vyžaduje spolupráci s dalšími odborníky.

S ohledem na masové rozšíření a náplň práce zubního lékaře, budeme dále věnovat hlavní pozornost  právě plakem indukované chronické  gingivitidě.


Chronická plakem indukovaná gingivitida

Chronická gingivitida (latinsky gingivitis chronica) neboli chronický zánět dásní se vyskytuje téměř u 90% středoevropanů. Považujeme ji za nejčastější zánět lidského těla. Je považována za předstupeň parodontitidy (lidově parodontóza či paradentóza). Většinou probíhá jen s níže uvedenými příznaky bez výraznějších subjektivních potíží. Jen při čištění zubů nebo při zakousnutí do jablka dásně lehce krvácejí. Jednoznačnou příčinou nemoci je nedostatečná ústní hygiena a následné hromadění zubního plaku ve spojení s konstitučním sklonem k tomuto onemocnění. Plakem způsobený zánět dásní mohou dále zhoršovat místní vlivy jako je zubní kámen, kouření, stres, hormonální změny (puberta, těhotenství, menstruace), celková onemocnění (cukrovka, krevní onemocnění), užívání některých léků (starší typy perorální antikoncepce) nebo nedostatek vitamínů (vitamin C).

Gingivitida je tedy infekce vyvolaná škodlivými bakteriemi obsaženými v zubním plaku – měkkém povlaku, který ulpívá na zubech a dásních. Tyto bakterie uvolňují jedovaté látky, tzv. toxiny, které dráždí dásně, činí je krvácivými, zduřelými, zarudlými a citlivými. Vyvolávají obrannou odpověď organismu a dochází ke vzniku zánětu. Zánět dásní může být v okolí jednoho nebo více zubů či v celém chrupu.

Při plakem způsobené gingivitidě je zanícena pouze dáseň bez postižení hlouběji uložené tkáně závěsného aparátu zubu, neboli parodontu. Jedná se o onemocnění, které, lze úspěšně vyléčit bez trvalých následků pro dásně a zuby. Probíhá-li však neléčený zánět dásní příliš dlouho (měsíce-léta), může napadnout hlouběji další tkáně parodontu a přejít v parodontitidu (lidově parodontóza či paradentóza). U lidí trpících dlouhodobě neléčeným zánětem dásní je vysoké riziko hlubšího a nevratného poškození  v souladu s pravidlem, že kapka nehloubí kámen silou, ale vytrvalostí. 
Velmi důležité je proto včasné zjištění zánětu dásní (preventivní prohlídky!) následná léčebná opatření ještě před tím, než zánět nenávratně postihne kostěné zubní lůžko a závěsný aparát zubu.

Zubní hygiena

Dentální hygiena je zákrok, který je považován za prevenci paradontózy a dalších onemocnění v dutině ústní. Cílem dentální hygieny je odstranit zubní kámen, plak a nečistoty, které vznikají důsledkem života. Zákrok je doporučován 2x ročně, ale provádí se i individuálně dle potřeby u každého pacienta, ale minimálně jednou ročně by být provedena měla.


Pravidelné provádění dentální hygienu Vám může pomoci ušetřit spoustu peněz do budoucna. Dentální hygiena je nevyšší prevence paradontózy, její pravidelné provádění napomáhá uchování zubů i ve vyšším věku života.


V naší ordinaci svým pacientům pravidelně hygienu připomínáme, nabízíme a doporučujeme, pokud je potřeba, jelikož jsme všichni stejní a můžeme zapomenout. Dentální hygiena je u nás prováděna skelerem (ultrazvukový nástavec) a čištění a leštění vysokoúčinnými profesionálními pastami. A na závěr, jelikož nám záleží na Vašem krásném úsměvu, provádíme lehké bělení, které nijak nepoškozuje Váš chrup. Hygiena u nás nemusí být vždy nepříjemný zákrok, vždy se dá použít znecitlivující přípravky.